S historií delší než 1000 let je Praha pozoruhodně zachovalý klenot v srdci Evropy. Její slavné věže a dlážděné ulice přežily bouřlivou politickou historii, která v ní vytvořila krásnou směs historie a současnosti; její status památky světového kulturního dědictví UNESCO náleží Praze právem za její výjimečné kouzlo a historickou hodnotu.

Město bylo při svém založení v 9. století našeho letopočtu oficiálním sídlem českých králů. Díky své strategické poloze na březích řeky Vltavy se Praha stala brzy nejen obchodním centrem, ale také hlavním městem Českého království a Svaté říše římské. V roce 1348 byla právě zde založena první univerzita ve střední Evropě.

St. Vitus Cathedral

Kromě toho, že je Praha domovem progresivního myšlení a učení, je také místem, kde se začalo již ve 12. století našeho letopočtu vařit pivo. Puristé si bezpochyby vychutnají skutečnost, že ležák plzeňského typu, který se dnes prodává napříč celou Českou republikou, je považován za první světlé pivo na světě.

Po první světové válce se Praha stala hlavním městem nově vzniklého Československa. Záhy následovalo období nepokojů během Hitlerovy invaze v roce 1939. Město se nestihlo dostat z jedné invaze a už tu byla další – a to v roce 1968, tentokrát sovětská, která následovala po neúspěšném pokusu o nastolení demokracie, známém jako pražské jaro.

První svobodné volby v tehdejším Československu se konaly v roce 1990 poté, co pokojná studentská demontrace nazvaná Sametová revoluce vedla k odstranění vazeb s Moskvou.

Ti z vás, kteří se dívají pozorně, mohou najít památky na dlouhou a spletitou historii města v různých sochách a památnících po celém městě.